Організація проведення комплексної оцінки

Первинний прийом батьків (одного з батьків) або законних представників дитини проводить директор ІРЦ, або уповноважені ним працівники, перевіряють наявність документів, заповнюють заяву на проходження комплексної оцінки та визначають час та дату проведення комплексної оцінки.

Участь батьків (одного з батьків) або законних представників дитини у проведенні комплексної оцінки є обов’язковою.

Комплексна оцінка може проводитися перед зарахуванням дитини з ООП до закладу дошкільної або загальної середньої освіти. З метою створення у такому закладі умов для навчання дитини її батьки (один з батьків) або законні представники звертаються до ІРЦ за шість місяців до початку навчального року. 

Комплексна оцінка проводиться фахівцями ІРЦ індивідуально за такими напрямами:

Оцінка фізичного розвитку дитини, метою проведення якої є визначення рівня її загального розвитку, відповідності віковим нормам, розвитку дрібної моторики, способу пересування тощо. Результати оцінки фахівці ІРЦ зазначають у висновку про комплексну оцінку.
 
Оцінка мовленнєвого розвитку дитини проводиться з метою визначення рівня розвитку та використання вербальної/невербальної мови, наявності мовленнєвого порушення та його структури. 
 
Оцінка когнітивної сфери дитини проводиться з метою визначення рівня сформованості таких пізнавальних процесів, як сприйняття, пам’ять, мислення, уява, увага. 
 
Оцінка емоційно-вольової сфери дитини проводиться з метою виявлення її здатності до вольового зусилля, схильностей до проявів девіантної поведінки та її причин. 
 
Оцінка освітньої діяльності дитини, метою проведення якої є визначення рівня сформованості знань, вмінь, навичок відповідно до освітньої програми або основних критеріїв формування вмінь та навичок дітей дошкільного віку. 
 
У разі потреби фахівці ІРЦ можуть проводити комплексну оцінку за іншими напрямами, зокрема визначення рівня соціальної адаптації, взаємовідносин з однолітками, дорослими. Узагальнення результатів комплексної оцінки здійснюється на засіданні фахівців ІРЦ, які її проводили.
 
За результатами засідання складається висновок про комплексну оцінку, в якому зазначаються загальні дані про дитину з ООП, її сім’ю (батьків (одного з батьків) або законних представників, братів, сестер), умови виховання в сім’ї, стан здоров’я дитини, заклад освіти, де навчається дитина, напрями проведення комплексної оцінки, загальні висновки, рекомендації, прізвище, ім’я, по батькові фахівців ІРЦ, які проводили оцінку.
 
Фахівці ІРЦ зобов’язані ознайомити батьків (одного з батьків) або законних представників дитини з ООП з висновком про комплексну оцінку, умовами навчання та надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг у закладах освіти (у разі здобуття дитиною дошкільної чи загальної середньої освіти). У випадку згодні – підписують, у випадку незгоди – мають право на повторну комплексну оцінки.
 
Комплексна оцінка з підготовкою відповідного висновку проводиться протягом 10 робочих днів.
 
Висновок про комплексну оцінку надається батькам (одному з батьків) або законним представникам дитини з ООП, і подається батьками (законними представниками) дитини до закладу освіти.
 
У разі встановлення фахівцями ІРЦ наявності у дитини особливих освітніх потреб висновок про комплексну оцінку є підставою для складення для неї індивідуальної програми розвитку та наданняїй психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг.
 

Перелік документів, які потрібно подати в ІРЦ:

- документи, що посвідчують особу батьків (одного з батьків) або законних представників; 
- свідоцтво про народження дитини;
- індивідуальна програма реабілітації дитини з інвалідністю (у разі інвалідності);
- форма первинної облікової документації №112/0 «Історія розвитку дитини», затверджена МОЗ України, у разі потреби – довідка від психіатра.
 
У разі коли дитина з ООП здобуває дошкільну або загальну середню освіту, до заяви додаються:
- психолого-педагогічна характеристика дитини із зазначенням динаміки та якості засвоєння знань під час навчання, підготовлена відповідним педагогічним працівником та затверджена керівником відповідного закладу освіти;
- зошити з рідної мови, математики, результати навчальних досягнень (для дітей, які здобувають загальну середню освіту), малюнки;
- документи щодо додаткових обстежень дитини.
 
Перегляди статей
764754